Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

För att du ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig.

Webbplatsbesökares integritet

Vi har stor respekt för våra kunders och webbplatsbesökares integritet. Denna policy ska på ett tydligt och transparant sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR, på svenska översatt till dataskyddsförordningen.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av information, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

För att du ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig.

Besök på webbplats & appar

För att du ska kunna använda vår webbplats och våra appar på det sätt vi avsett och för vi ska kunna utvärdera samt förbättra dessa tjänster så använder vi cookies och analysverktyg. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare, och varje typ av cookie har en specifik uppgift. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare besökaren använts. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våra webbplatser och appar.

Kundservice och konsumentkontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via konsumentkontakt, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn, e-postadress eller telefonnummer. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter om allergier, hälsotillstånd eller andra uppgifter om dig som är relevanta för ditt ärende.

Sociala medier

Vi använder oss av sociala nätverk i vår marknadsföring. Leverantörerna av dessa nätverk samlar in och behandlar personuppgifter från dig som användare av plattformen, för att kunna anpassa den totala tjänsten efter dina önskemål och ditt beteende. Vi samlar inte in personuppgifter från användare som besöker våra sociala konton utan att be om ett samtycke för varje specifikt fall, som exempelvis vid en tävling eller om vi behöver kompletterande uppgifter i övriga liknande konsumentärenden. Är du intresserad av att läsa mer om de sociala nätverkens respektive personuppgiftspolicy? Här är länkar till de vanligaste nätverkens integritetspolicys:

Facebook
YouTube
Instagram
Twitter

Tredje part

Inga personuppgifter delas med tredje part med undantag för av Malmströms Kök anlitad redovisningskonsult, som utför bokslut motsvarande.

Klagomål

Den som anser att ett företag bryter mot EU:s integritetslagstiftning GDPR, på svenska översatt till dataskyddsförordningen, kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se.

kontakta oss

kontakta oss