tillämpning av dessa allmänna villkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller mellan kunden och Malmströms Kök såvida parterna inte skriftligen överenskommit annat.

Leveranstider

Vi tillverkar i regel mot beställning och har således inte alltid kök, trappor, möbler eller inredningar på lager. Därmed kan leveranstider variera och vara långa på grund av hög efterfrågan. Vårt mål är att hålla de leveranstider vi kommit överens om och i avvikande fall informera om eventuella förseningar samt varför de uppstått.

Force Majeure

Malmströms Kök är inte ansvarig för att inte kunna uppfylla order i händelse av orsaker till grund av Force Majeure (inkluderat bl.a. strejk, upplopp, huliganism, uppror, revolution, terroristdåd, krig med eller utan krigsförklaring, naturkatastrof, fel hos transportör, avsaknad av transporttjänster, valutakurser, bränslepriser, strömavbrott, krav eller förbud från regeringen, import eller export begränsningar, brottsbekämpning, datavirus, fel på programvara).

Avbeställning

Avbeställning kan ske mot en kostnad av 10–100% av ordervärdet beroende på beställning och tidpunkt. För ändamålet inköpt material samt upparbetad tid är avgörande. Malmströms Kök ansvarar inte heller för begränsningar av Malmströms Köks leverantörer eller dess underleverantörer avseende produktion, marknadsföring, tjänster eller andra orsaker eller oförutsedda utanför Malmströms Köks kontroll.
kontakta oss

kontakta oss